Geef uw verhuizing door

Gaat u verhuizen?

Geef dit altijd door aan uw apotheek. Klik hier https://www.lombokapotheek.nl/inschrijven-of-wijzigingen-doorgeven/voor het verhuisformulier. De apotheek kan dan uw dossier sluiten. U kunt bij de apotheek een overzicht krijgen van uw actuele medicatie voor uw nieuwe apotheek. Uw nieuwe apotheek kan dit overzicht ook bij ons opvragen. Let op: u moet hiervoor dan wel eerst toestemming geven aan de nieuwe apotheek en aan de Lombok Apotheek.

Voor toestemming geven voor het uitwisselen van medicatiegegevens kunt u hier informatie vinden.