De cliëntenraad, spreekbuis voor alle cliënten

 

Als cliënt wilt u graag goed geholpen worden door uw huisarts, de doktersassistenten, de praktijkondersteuners en anderen die in de huisartsenpraktijk werken. De cliëntenraad werkt als spiegel voor de huisartsenpraktijk en kan op die manier helpen om de dienstverlening te bewaken en te verbeteren. Dat is in het belang van zowel de praktijk als de cliënten.

De cliëntenraad heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen en geeft “gevraagd en ongevraagd” advies over uiteenlopende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop u informatie krijgt. Wordt u snel genoeg geholpen, is uw privacy voldoende gewaarborgd, of hoe ervaart u de inrichting van de wachtruimte?

De raad telt vier leden:
Anna Jelsma
Anke Tichelaar
Els Eshuis
Marijn van Gelder

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Stuur een e-mail naar clientenraad@gclombok.nl.

(De cliëntenraad is niet voor de behandeling van individuele klachten of opmerkingen over uw behandeling. Daarvoor kunt u terecht bij https://www.gclombok.nl/welkom/klacht/).