Corona update Adphys fysiotherapie

Fysiotherapeutische zorg wordt stapsgewijs opgestart

Donderdag kwam van het RIVM en VWS dan eindelijk het bericht dat de fysiotherapeutische zorg, voorzichtig en stapsgewijs opgebouwd mag worden. Hierbij wordt gewerkt op basis van het aangepaste triage stappenplan. Dit stappenplan is opgezet om antwoord te geven op de vele vragen die op dit moment leven bij zorgverleners en patiënten.

Met dit document als leidraad, kan de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs opgeschaald worden. In eerste instantie om de noodzakelijke zorg (voor voormalig coronapatiënten, maar ook andere patiënten) weer te herstarten. Zo werden deze behandelingen de afgelopen weken uitgesteld en vertoonden patiënten zelfs zorgvermijdend gedrag. Dit kwam onder andere door vermeende besmettingsrisico’s.

De uitstel van deze noodzakelijke zorg kan leiden tot onomkeerbaar functieverlies bij patiënten. Daarom is dit plan opgesteld, zodat wij als fysiotherapeuten weer de noodzakelijke zorg kunnen gaan bieden. Op deze manier proberen we de brede gevolgen van de Corona-crisis tot een minimum te beperken.

Voor het volledige triage stappenplan kunt u op de website van het KNGF kijken.

Hieronder vindt u stappenplan dat wordt doorlopen wanneer u zich als patiënt aanmeldt bij Adphys.

Stappenplan aanmelding patiënt:

 1. Patiënt neemt telefonisch contact op met de praktijk. Tijdens dit gesprek wordt een intake met de fysiotherapeut ingepland. Deze intake vindt allereerst op afstand plaats via een telefoongesprek of een videogesprek. Op basis van de intake op afstand wordt de volgende keuze door de therapeut gemaakt:
   1. Als de behandeling effectief op afstand mogelijk is, zal de behandeling via een videoverbinding uitgevoerd worden.
   2. Als de behandeling op afstand niet effectief mogelijk is, zal de fysiotherapeut een afweging maken of een behandeling in de praktijk of aan huis noodzakelijk is.
 2. Als de behandeling op afstand niet mogelijk is, zal de fysiotherapeut u de volgende vragen stellen:
  1. Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts vanaf 38 graden?
  2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
   1. Als alle vragen met nee worden beantwoord, valt de patiënt onder categorie groen.
   2. Als tenminste 1 vraag met ja wordt beantwoord, valt de patiënt onder categorie rood.

Categorie groen:

Onder categorie groen vallen gezonde patiënten die geen klachten hebben of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19. Onder deze groep valt ook de categorie patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Bij het consult van patiënten in categorie groen wordt het consult gestart rekening houdend met de algemene regels*.

Categorie rood:

Bij een consult met patiënten in categorie rood stelt de therapeut zichzelf de volgende vraag: Is er risico dat er irreversibele achteruitgang is bij het uitblijven van behandeling?

 1. Indien nee, stel behandeling uit.
 2. Indien ja, vindt het consult plaats in de thuissituatie met PBM (chirurgisch mondneusmasker, een bril of faceshield, en wegwerphandschoenen).

Triage voorafgaand aan consult:

Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:

  • Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid en koorts (>38 graden)
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wanneer één van deze vragen positief wordt beantwoord, vragen wij u thuis te blijven. De therapeut kan dan in overleg met u bepalen of een fysiotherapeutisch consult op afstand, of een aan huis bezoek geïndiceerd is.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, kunt u via onderstaande knop met ons contact opnemen!

Contactformulier

Algemene regels * 

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de patiënt):

 • Volg het hygiëneprotocol (bijlage 2)
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt.
 • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
 • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand.

Symptomen passend bij COVID-19 **

 • Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging (tot 38 graden) of koorts
 • Kortademigheid
 • Moeheid
 • Hoofdpijn
 • Conjunctivitis / oogontsteking
 • Je ziek voelen en/of diarree

Heeft u vragen? Bel 030 – 880 28 48 of stuur een e-mail naar info@adphys.nl.