Speciale spreekuren voor chronische aandoeningen

Voor verschillende veel voorkomende chronische aandoeningen bieden wij speciale spreekuren waarbij een geïntegreerde aanpak van de klachten voorstaan. Daarmee bedoelen we dat niet alleen de huisarts betrokken is bij uw zorg maar dat, waar nodig, verschillende specialisten worden ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, de voedingsdeskundige of een gespecialiseerde verpleegkundige. Samen met de betreffende Praktijkondersteuner (POH) werkt u aan duurzaam herstel of beter leven met uw klachten.

In het gezondheidscentrum is een speciaal spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus. Dit spreekuur wordt gehouden door een hiervoor speciaal opgeleide diabetesverpleegkundige.

Als u diabetes mellitus heeft, kunt u naar dit spreekuur verwezen worden door uw huisarts. De controles en aanpassing van behandeling vinden plaats op het spreekuur van de POH. Eén maal per jaar bezoekt u uw eigen huisarts voor een uitgebreide diabetescontrole (de zogenaamde jaarcontrole) met voorafgaand daaraan een laboratoriumonderzoek. De informatie van het diabetesspreekuur wordt teruggemeld aan uw eigen huisarts, zodat uw huisarts voortdurend op de hoogte blijft.

Als u diabetes hebt is het belangrijk dat u voedingsadviezen krijgt. Uw huisarts of de diabetesverpleegkundige zal u daarom doorverwijzen naar een diëtiste, die spreekuur houdt in het gezondheidscentrum.

Binnen het gezondheidscentrum is er voor patiënten met longklachten zoals astma of COPD de mogelijkheid om gezien te worden op het longspreekuur. Daarnaast voeren zij het longfunctie onderzoek uit.

Het is bedoeld om patiënten waarbij de diagnose astma of COPD gesteld is, informatie te geven over hun aandoening, te helpen bij de toepassing van medicijnen, zicht te houden op het verloop van de aandoening en adviezen te geven over een passende leefstijl. Daarnaast is er de mogelijkheid om, indien er longklachten bestaan, op dit spreekuur een longfunctietest te doen om een diagnose te stellen. In overleg met de huisarts wordt er, nadat deze diagnose is gesteld, gezocht naar een passende behandeling voor uw klachten.

U kunt door uw huisarts naar dit spreekuur verwezen worden als u voor het eerst met longklachten komt en verdere begeleiding zinvol lijkt. Maar het kan ook zijn dat u door de praktijkondersteuner voor dit spreekuur wordt opgeroepen als u bij ons al langer bekend bent met longklachten. Van uw bezoeken aan het longspreekuur wordt het verslag altijd teruggekoppeld naar uw eigen huisarts, zodat die op de hoogte blijft van het verloop van uw klachten.

Via het longspreekuur is ook ondersteuning mogelijk bij het stoppen met roken. Het eerste consult wordt gebruikt ter kennismaking. Daarbij wordt een inventarisatie gemaakt van uw rookgedrag en wordt uw motivatie om te stoppen gepeild. Wanneer er voldoende motivatie bestaat om een stoppoging te doen, kan dit op diverse manieren vervolgd worden: op het spreekuur, telefonisch en per e-mail.

De ondersteuning wordt vergoed door de basisverzekering. Eventuele hulpmiddelen zoals kauwgom, pleisters of medicatie zijn voor uw eigen rekening.

Met behulp van de website van www.stivoro.nl kunt u zich alvast oriënteren op diverse methoden en hulpmiddelen.

Sinds januari 2008 is er binnen het gezondheidscentrum de mogelijkheid om gezien te worden op het hart- en vaatziektenspreekuur. Met hart- en vaatziekten worden onder andere hartinfarct, herseninfarct, angina pectoris (vernauwde kransslagaders van het hart) bedoeld.

Dit spreekuur is voor mensen met hart-en/of vaatziekten of voor mensen die hier een verhoogd risico op hebben. Denkt u hierbij aan mensen met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol gehalte in het bloed. Ook rokende vrouwen boven de 55 en rokende mannen boven de 50 hebben een grotere kans op het krijgen van een hart-of vaatziekte.

Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van wat er binnen dit spreekuur aan de orde komt.

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u via de huisarts verwezen worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat u hiervoor opgeroepen wordt.