Griepcampagne 2019

 

De jaarlijkse griepcampagne wordt ook dit jaar georganiseerd in de huisartsenpraktijk Lombok en wel op dinsdag 29 oktober van 1600-1900 uur in de praktijk zelf.

De patiënten die hiervoor in aanmerking komen krijgen een schriftelijke uitnodiging thuis gestuurd. Deze uitnodiging mag u verwachten in de week van 15-19 oktober.

 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op dinsdag 29 oktober de griepprik te komen halen, dan zijn er twee inhaalmiddagen, te weten 7 en 27 november van 1400-1630 uur, wederom in de huisartsenpraktijk zelf. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnen lopen.

 

Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel op eigen verzoek een vaccinaties wilt ontvangen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de doktersassistente, waarna u een uitnodiging ontvangt. Hier zijn wel kosten aan verbonden, te weten € 37,50. Deze dient u ter plekke af te rekenen, het liefst per pinbetaling.

 

Ook worden er zgn. thuisvaccinaties gepland, een van onze medewerkers komt bij u thuis op dinsdag 5 november tussen 0900-1300 uur.