Heeft u een klacht?

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Mocht u het lastig vinden dit bespreekbaar te maken of er toch niet goed uit komen, dan kunt u een officiële klacht indienen via de directie van het gezondheids centrum. U kunt uw klacht mailen naar info@gclombok.nl

Ook kunt u de klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De SKGE.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.