De openingstijden

Gezondheidscentrum gesloten

Vanwege Koningsdag en Bevrijdingsdag is het gezondheidscentrum op maandag 27 april en dinsdag 5 mei de gehele dag gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

In geval van spoed kunt u contact opnemen met de huisartsenpost: 088 130 96 70.

De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend én telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

De 10 huisartsen van het gezondheidscentrum Lombok werken allen volgens van te voren gemaakte afspraken, zij werken niet met een inloopspreekuur.

Wilt u een afspraak maken? Bel de assistente op: 030 – 880 28 28.

De huisartsenpraktijk heeft naast de reguliere spreekuren ook tweewekelijks een avondspreekuur en wel op de dinsdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. Deze spreekuren worden gedaan door huisartsen Smidt en Verkerk.

Dokter Yadava heeft zijn spreekuur op vrijdagochtend uitgebreid. Vanaf 07.00 uur kunt u bij hem op afspraak terecht.

Dokter Oberhammer heeft ochtend spreekuur op dinsdag vanaf 07.00 uur.

Tijdens de vroege ochtend- en avondspreekuren zijn de deuren gesloten. De patiënt dient dan 2x te bellen: de 1x bel zit bij binnenkomst 1e schuifdeur rechts (onder de receptenkluisjes van de apotheek), de 2e bel zit bij de ingang van de huisartsenpraktijk links naast de deur. Zodra de patiënt op de bel drukt wordt de deur door de receptionist op afstand geopend.

Telefonische bereikbaarheid voor spoedgevallen

Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur:  (030) 293 98 00
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden: 088 130 96 70

In dit laatste geval krijgt u een assistente van de Huisartsenpost Stad Utrecht, Burg. Fockema Andreaelaan 60, Utrecht aan de telefoon. Voor contactgegevens van de huisartsenpost kunt op deze website terecht.