De openingstijden

De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar van 08.00-16.30 uur.

Voor spoedeisende zaken is de praktijk telefonisch bereikbaar van 0800-1700 uur.

De 10 huisartsen van het gezondheidscentrum Lombok werken allen volgens van te voren gemaakte afspraken, zij werken niet met een inloopspreekuur.

Wilt u een afspraak maken? Bel de assistente op: 030 – 880 28 28.

Om te zorgen dat iedereen die belt contact kan krijgen met de assistente, werken we vanaf 26 juli 2021 volledig met het terug-bel systeem. U krijgt een tijdstip te horen waarop u teruggebeld wordt door de doktersassistente, u hoeft hierdoor niet meer te blijven wachten in de wachtrij van de telefooncentrale.

De huisartsenpraktijk heeft naast de reguliere spreekuren ook tweewekelijks een avondspreekuur en wel op de dinsdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. Deze spreekuren worden gedaan door huisartsen Smidt en Verkerk.

Dokter Yadava heeft zijn spreekuur op vrijdagochtend uitgebreid. Vanaf 07.00 uur kunt u bij hem op afspraak terecht.

Dokter Oberhammer heeft ochtend spreekuur op dinsdag vanaf 07.00 uur.

Tijdens de vroege ochtend- en avondspreekuren zijn de deuren gesloten. De patiënt dient dan 2x te bellen: de 1x bel zit bij binnenkomst 1e schuifdeur rechts (onder de receptenkluisjes van de apotheek), de 2e bel zit bij de ingang van de huisartsenpraktijk links naast de deur. Zodra de patiënt op de bel drukt wordt de deur door de receptionist op afstand geopend.

Telefonische bereikbaarheid voor spoedgevallen

Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur:  (030) 293 98 00
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden: 088 130 96 70

In dit laatste geval krijgt u een assistente van de Huisartsenpost Stad Utrecht, Burg. Fockema Andreaelaan 60, Utrecht aan de telefoon. Voor contactgegevens van de huisartsenpost kunt op deze website terecht.