Directeur organisatie GCLombok benoemd

De Raad van Toezicht van de Stichting Gezondheidscentrum Lombok heeft per 1 april 2019 de heer Jeroen Woertman benoemd tot directeur organisatie/bestuurder van het Gezondheidscentrum Lombok.

Jeroen Woertman volgt Harmke Hulsinga op, die na een periode van drie jaar te kennen gaf haar functie te willen neerleggen.

Jeroen Woertman was vele jaren werkzaam binnen de VvAA in verschillende functies onder andere als adviseur in de eerste lijn en directeur opleidingen en teamcoaching. Hij is een ervaren senior professional op het snijvlak van mens, organisatie en verandering in de gezondheidszorg.

Binnen het gezondheidscentrum is Jeroen Woertman eindverantwoordelijk voor beheer en verhuur gebouw, personeelsmanagement binnen de huisartsenpraktijk en verslaglegging van financiën van de stichting en de huisartsenpraktijk; hij onderhoudt contacten met gemeente Utrecht, zorgverzekeraars, de Utrechtse huisartsenvereni-ging en hij draagt bij aan een goede en efficiënte samenwerking tussen de diverse zorgdisciplines.