Thuiszorg

De zorgprofessionals van het Gezondheidscentrum Lombok werken nauw samen met twee grote thuiszorgorganisaties, te weten: Buurtzorg Nederland en Careyn.

Buurtzorg Nederland

Buurtzorg nederland levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Wij helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging, het klaarzetten en geven van medicijnen en met handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Wij werken met een klein zelfsturend team waardoor we de zorg goed kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. U kunt ons vinden in het Gezondheidscentrum Lombok, in de ruimte van de huisartsen. Wij zijn 24/7 bereikbaar op 06 23 733 722. Ons team levert zorg in de wijken Lombok, Majellapark, Nieuw Engeland en de Schepenbuurt (postcodes 3531, 3532 en 3534).

Careyn

Bij Careyn vinden we dat het om de kwaliteit van leven gaat. Onze zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving gaan we u snel en goed helpen. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierin centraal.

Wij regelen snel en goed zorg en hulp

Samen met u regelen we de zorg en hulp die nodig is. Van indicatie tot aan directe zorg. Wie ons wijkteam belt, heeft dezelfde dag nog contact met de wijkverpleegkundige. Zij komt bij u thuis voor een intake gesprek en bepaalt samen met u welke zorg u gaat ontvangen. De wijkverpleegkundige kent uw huisarts goed en zorgt samen met uw huisarts voor de beste zorg voor u!

Bel voor advies of overleg met ons wijktelefoonnummer 06-10641434.

Wijkverpleegkundigen team West – Noord: Emily & Carlijn

Verpleegkundigen en verzorgenden: Tessa, Marjan, Esmeralda, Carla, Khadija, Antonette, Jannie, Lili, Claudia

Uniek van Careyn is de mogelijkheid voor huisbezoek van gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij geven advies en begeleiding aan u en uw naasten in het omgaan met gevolgen van ziekte en behandeling; ook als er (nog) geen sprake is van zorg door het wijkteam. Deze gespecialiseerd verpleegkundigen zijn werkzaam op het gebied van oncologie, wond, stoma- en incontinentie, parkinson en cva en dementie.

U kunt hen bereiken via het algemene nummer van Careyn : 088-1239988.