De diëtisten van Careyn

Op maandag heeft diëtist Lara de Kroon spreekuur in Gezondheidscentrum Lombok en op donderdag diëtist Brigit Wieman. Brigitte en Lara zijn deskundigen op het gebied van voeding en gedrag. Zij staan voor u klaar als het gaat om gezond en lekker eten, een voedingsadvies of persoonlijke dieetbegeleiding. Zij stemmen hun adviezen af op uw wensen en mogelijkheden en werken hierbij samen met de andere zorgverleners in Gezondheidscentrum Lombok.

Brigitte en Lara zijn ervaren in dieetbehandeling bij diabetes, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, ondervoeding/ondergewicht, COPD en maag-darm-leverziekten. Daarnaast is Brigitte actief in de werkgroepen diabetes mellitus en COPD samen met huisartsen uit de stad Utrecht.

Zij werken aan de hand van landelijke richtlijnen, volgen continue scholing en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee voldoen zij aan de wettelijk vastgestelde voorwaarden waardoor de kwaliteit van hun handelen gewaarborgd is. Zij hebben contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Afspraak maken en meer informatie:

Naast telefonisch of per email een afspraak maken, bestaat voor cliënten nu ook de mogelijkheid om online een afspraak te maken met de diëtist en wel via het zgn. cliëntenportaal. Dit cliëntenportaal is te vinden op de website van Careyn: http://Careyn.mijndietist.net.

De Careyn Klantenservice is telefonisch te bereiken op 088 123 99 88 of email: contact@careyn.nl of bezoek de website van Careyn.