Bloedprikken door Saltro in Lombok

Bloedprikken in Gezondheidscentrum Lombok weer mogelijk

Saltro zal vanaf 1.03.2023 op maandag, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 0800-10.30 uur bloedafnames verzorgen in het Gezondheidscentrum Lombok. Het inleveren van monsters kan dagelijks bij de doktersassistente aan de balie.

Let wel: Voor het bloedprikken kunt u NIET zoals voorheen zomaar binnen lopen. U moet vooraf zelf een afspraak maken bij Saltro om bloed te kunnen laten prikken. Dit kan via de site (https://saltro.mijnafspraakmaken.nl/Client) of telefonisch via het Zorginformatiecentrum van Saltro, telefonisch te bereiken op werkdagen van 0800-1700 uur op telefoonnummer: 030 236 11 86.

Als u een afspraak heeft, dan kunt u gewoon plaatsnemen in de wachtzaal van het gezondheidscentrum, u hoeft zich niet te melden aan de balie, u hoeft geen nummertje te trekken, de Saltro medewerkster zal u op naam binnenroepen.

Hoe werkt het aanvragen van een afspraak:

 • U gaat naar saltro.nl en klikt op de button “Maak hier uw afspraak” vervolgens krijgt u een aantal triagevragen. Of klikt op meer informatie en u krijgt een pagina te zien met meer informatie en veel gestelde vragen. Ook op deze pagina staat een button om een afspraak te maken.
 • Wanneer u geen klachten heeft, kan een keuze gemaakt worden uit verschillende onderzoeken:
  • Bloedafname en/of inleveren van lichaamsmateriaal
  • Bloedafname kind t/m 12 jaar
  • GTT
  • Inleveren sperma t.b.v. spermaonderzoek
  • NIPT
  • Trombosedienst
  • Intake tromboseclient die uit het ziekenhuis ontslagen is (exhos)
 • Het inleveren van sperma kan alleen op de Mississippidreef (hoofdkantoor saltro) alle andere onderzoeken zijn gekoppeld aan de geopende locaties waar het onderzoek gedaan kan worden.
 • Na de keuze voor het onderzoek krijgt u informatie over het onderzoek te zien en wat u moet meenemen of waar u rekening mee moet houden.
 • Vervolgens kunt u een locatie kiezen. In de lijst met mogelijkheden staat de locatienaam, het adres en de eerste mogelijkheid voor een afspraak.
 • De volgende stap is het kiezen van een tijd.
 • De laatste stap is het invullen van naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • U krijgt een afspraakbevestiging op het ingevulde e-mailadres.
 • Een dag voor de afspraak ontvangt u een herinnering waarin duidelijk wordt aangegeven om de afspraak te verzetten of te annuleren wanneer iemand klachten heeft.

Denkt u er ook aan om naast het aanvraagformulier dat door uw huisarts is opgesteld ook uw ID en zorgverzekeringspas mee te nemen!