Bloedprikken door Saltro in Lombok

In verband met corona heeft Saltro tijdelijk prikken voor bloedonderzoek op onze locatie in het gezondheidscentrum Lombok stopgezet.

Voor bloedonderzoek kunt u terecht bij de volgende drie Saltro locaties:

Werradreef 2: openingstijden van 0700-1800 uur

Gezondheidshuis aan de Bosboomstraat 1g: openingstijden van 0700-1700 uur

Beneluxlaan 928: openingstijden 0730-1700 uur.

Voor bloedonderzoek heeft u een aanvraagformulier nodig dat is ingevuld door de huisarts.

Hierbij een toelichting hoe de afspraak module werkt.

Vanaf 3 augustus moet u vooraf een afspraak maken om bloed te kunnen laten prikken. Dit kan via de site (https://saltro.mijnafspraakmaken.nl/Client) of telefonisch via het Zorginformatiecentrum van Saltro, telefonisch te bereiken op werkdagen van 0800-1700 uur op telefoonnummer: 030 236 11 86.

Hoe werkt het aanvragen van een afspraak:

 • U gaat naar saltro.nl en klikt op de button “Maak hier uw afspraak” vervolgens krijgt u een aantal triagevragen. Of klikt op meer informatie en u krijgt een pagina te zien met meer informatie en veel gestelde vragen. Ook op deze pagina staat een button om een afspraak te maken.
 • Wanneer u geen klachten heeft, kan een keuze gemaakt worden uit verschillende onderzoeken:
  • Bloedafname en/of inleveren van lichaamsmateriaal
  • Bloedafname kind t/m 12 jaar
  • GTT
  • Inleveren sperma t.b.v. spermaonderzoek
  • NIPT
  • Trombosedienst
  • Intake tromboseclient die uit het ziekenhuis ontslagen is (exhos)
 • Het inleveren van sperma kan alleen op de Mississippidreef (hoofdkantoor saltro) alle andere onderzoeken zijn gekoppeld aan de geopende locaties waar het onderzoek gedaan kan worden.
 • Na de keuze voor het onderzoek krijgt u informatie over het onderzoek te zien en wat u moet meenemen of waar u rekening mee moet houden.
 • Vervolgens kunt u een locatie kiezen. In de lijst met mogelijkheden staat de locatienaam, het adres en de eerste mogelijkheid voor een afspraak.
 • De volgende stap is het kiezen van een tijd.
 • De laatste stap is het invullen van naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • U krijgt een afspraakbevestiging op het ingevulde e-mailadres.
 • Een dag voor de afspraak ontvangt u een herinnering waarin duidelijk wordt aangegeven om de afspraak te verzetten of te annuleren wanneer iemand klachten heeft.

Denkt u er ook aan om naast het aanvraagformulier dat door uw huisarts is opgesteld ook uw ID en zorgverzekeringspas mee te nemen!