Psychologen in Lombok

Informatie coronavirus

Vanwege het coronavirus is er besloten dat de wachtruimte van het gezondheidscentrum uitsluitend toegankelijk is op afspraak. Alleen mensen zonder verkoudheid, corona- of andere griepverschijnselen kunnen een fysieke afspraak maken. We volgen de actuele richtlijnen van het RIVM en vragen jou dat ook te doen. Mocht je bovengenoemde klachten hebben verzoeken we je thuis te blijven. De afspraak kan dan omgezet worden naar een telefonisch consult, of indien het ernstige klachten betreft afzegging van de afspraak.

de psychologen

In de psychologenpraktijk Lombok werken vier psychologen. Op de foto van links naar rechts: Maria Janssen, Marloes de Jong, Hélène de Swart en Wendy Bosma.

Werkwijze

Wij behandelen volwassenen die hulp zoeken bij:

 • angsten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid / burnout /   piekeren
 • werk- of studieproblemen
 • verwerkingsproblemen na traumatische ervaringen, ziekte of verlies
 • relatieproblemen,
 • lichamelijke (spannings-)klachten,
 • dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten,
 • problemen in contacten met vrienden en familie,
 • seksuele problemen,
 • opvoedingsproblemen,
 • identiteitsproblemen
 • terugkerende problematische gedragspatronen

Wij werken concreet, praktisch en doelgericht.  In het eerste gesprek brengen wij samen met u de klachten in kaart. In het tweede gesprek bespreken we een behandelplan met de doelen waaraan u wilt werken. De behandeling is kortdurend van aard, gemiddeld tussen de 8 en 15 gesprekken.  Daar waar nodig werken we samen met andere disciplines uit ons gezondheidscentrum.

Wij behandelen op verwijzing van de huisarts, maar mensen kunnen zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Contact

Voor het maken van een afspraak en voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met een van de psychologen. U kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Na een intakegesprek is er geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd is onafhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent. De hieronder vermelde wachttijden worden maandelijks bijgehouden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

mevr. H. de Swart: 06 412 28 440 (wachttijd tot intake 10 weken).

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

mevr. M. Janssen: 06 408 25 452 (wachttijd tot intake 8 weken).

Aanwezig op dinsdag en woensdag.

mevr. W. Bosma: 06 444 31 031 (wachttijd tot intake 10 weken).

Aanwezig op dinsdag.

mevr. M. de Jong: 06 301 91 573 (wachttijd tot intake 12 weken).

Aanwezig op maandag en donderdag.

Klik hier voor meer informatie over wie wij zijn en wat onze achtergrond is.

Kosten en vergoedingen

Sinds 2014 valt een behandeling bij een eerstelijnspsycholoog/GZ psycholoog onder GB GGZ (Generalistische Basis GGZ). Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed als u 1) een schriftelijke verwijzing heeft van de huisarts naar de GB GGZ 2) die bij het starten van de behandeling niet ouder is dan negen maanden 3) in de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste van de eerder genoemde problematieken die we behandelen worden vergoed door de verzekeraar. Aanpassingsstoornissen, relatie – en werk gerelateerde problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket.

Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de stoornis. De tarieven zijn ingedeeld naar de zwaarte van de behandeling en zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Bij onverzekerde zorg is het tarief € 96.- per consult

Helene de Swart en Maria Janssen hebben geen contract afgesloten met zorgverzekeraar CZ (waartoe ook Ohra en Nationale Nederlanden behoren). Dit betekent dat de gesprekken deels vergoed worden, naast dat het ten laste van uw eigen risico gaat. Om precies te weten wat dat in uw situatie inhoudt, raden wij u aan eerst uw polis na te kijken, alvorens u contact met ons opneemt.

Afspraak annuleren:

Indien u uw afspraak wilt annuleren verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. Afzeggingen tot twee werkdagen (48 uur) van te voren worden niet in rekening gebracht. Van afzeggingen vanaf 48 uur van te voren tot de afspraak zelf wordt de helft van het tarief in rekening gebracht (€48,-). De kosten van helemaal niet afzeggen (€96,-) kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In verband met de Corona-maatregelen is het altijd mogelijk om van uw afspraak een (beeld)bel-afspraak te maken.

Wij zijn lid van diverse beroepsverenigingen waaronder:

 • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),
 • LVVP (Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten)\
 • UPC (Utrechtse Psychologen Coöperatie)
 • ACBS (Association for Contextual Behavioral Science)
 • ACBS BeNe (Vereniging voor Acceptance en Commitment Therapy in België en Nederland)
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland)
 • VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP.

Wij hechten belang aan uw privacy. U kunt HIER klikken voor ons Privacystatement.

Op aanvraag is van ons alle vier eendoor GGZ Kwaliteitsstatuut goedgekeurd Kwaliteitsstatuut verkrijgbaar.

Voor meer informatie:

Oud-cliënten van Pia van Heel kunnen voor dossier-vragen terecht bij Hélène de Swart.

Klik hier voor informatie over psychologen in Utrecht.

Klik hier voor meer informatie over het Nederlands Instituut voor Psychologen

Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten.