Psychologen in Lombok

De psychologen

In de psychologenpraktijk Lombok werken twee psychologen. Op de foto’s van boven naar beneden: Hélène de Swart en Wendy Bosma.

Hélène de Swart

Mijn naam is Hélène de Swart. In 2003 ben ik een eigen psychologen praktijk begonnen in Gezondheidscentrum Lombok. Ik vind Lombok een hele leuke wijk en ook het zelfstandig werken in een groot team met verschillende disciplines maakt dit tot een hele fijne werkplek. Mijn werkwijze is open, direct en betrokken. De behandeling is naast klachtvermindering gericht op verbetering van de factoren die bijdragen tot de klachten en vergroting van het inzicht in het eigen functioneren. Vanzelfsprekend staat hierbij de hulpvraag van de cliënt centraal. Ik werk vooral met technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Directieve Therapie, ACT, Mindfulness, schematherapeutische technieken en EMDR.

Wendy Bosma

Mijn naam is Wendy Bosma, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Na jaren in grotere GGZ-instellingen gewerkt te hebben, werk ik sinds 2010 vrijgevestigd en sinds 2015 ook met heel veel plezier in Gezondheidscentrum Lombok. Mijn werkwijze is open, eerlijk, en direct. Soms met humor, altijd heel betrokken, gericht op de doelen en wensen van de cliënt. In de therapie werk ik met inzichten en technieken uit verschillende stromingen. Zo heb ik mij sinds het afronden van de GZ-opleiding in 2004 gespecialiseerd in onder meer EMDR, Cognitieve gedragstherapie en ACT en leer ik nog altijd graag bij.

Werkwijze

Wij behandelen volwassenen die hulp zoeken bij:

 • angsten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid / burnout /   piekeren
 • werk- of studieproblemen
 • verwerkingsproblemen na traumatische ervaringen, ziekte of verlies
 • relatieproblemen,
 • lichamelijke (spannings-)klachten,
 • dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten,
 • problemen in contacten met vrienden en familie,
 • seksuele problemen,
 • opvoedingsproblemen,
 • identiteitsproblemen
 • terugkerende problematische gedragspatronen

Wij werken concreet, praktisch en doelgericht.  In het eerste gesprek brengen wij samen met u de klachten in kaart. In het tweede gesprek bespreken we een behandelplan met de doelen waaraan u wilt werken. De behandeling is kortdurend van aard, gemiddeld tussen de 8 en 15 gesprekken.  Daar waar nodig werken we samen met andere disciplines uit ons gezondheidscentrum.

Wij behandelen op verwijzing van de huisarts, maar mensen kunnen zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Contact

Voor het maken van een afspraak en voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met een van de psychologen. U kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Na een intakegesprek is er geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd is onafhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent. De hieronder vermelde wachttijden worden maandelijks bijgehouden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hélène de Swart: 06 412 28 440 (intakestop).

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Wendy Bosma: 06 444 31 031 (intakestop).

Aanwezig op maandag.

Kosten en vergoedingen

Sinds 2014 valt een behandeling bij een eerstelijnspsycholoog/GZ psycholoog onder GB GGZ (Generalistische Basis GGZ). Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed als u 1) een schriftelijke verwijzing heeft van de huisarts naar de GB GGZ 2) die bij het starten van de behandeling niet ouder is dan negen maanden 3) in de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste van de eerder genoemde problematieken die we behandelen worden vergoed door de verzekeraar. Het eigen risico zal door de zorgverzekeraar worden ingehouden. Aanpassingsstoornissen, relatie – en werk gerelateerde problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket.

Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de stoornis. De tarieven zijn ingedeeld naar de zwaarte van de behandeling en zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Bij onverzekerde zorg is het tarief € 102.- per consult

Helene de Swart heeft in 2022 géén contract met de volgende verzekeraars:

 • CZ (waartoe ook Nationale Nederlanden, OHRA en Just behoren)
 • ONVZ (waartoe ook PNO, VvAA en Jaaah behoren)
 • EUCARE (waartoe ook Aevitae behoort)
 • ENO (waartoe ook Salland en ZorgDirect behoort)

Dit betekent dat de gesprekken vergoed of deels vergoed worden. Om precies te weten wat dat in uw situatie inhoudt, raden wij u aan eerst uw polis na te kijken, alvorens u contact met ons opneemt.

Let op! Per 1-1-2022 wordt het Zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u daardoor voor beide jaren het eigen risico.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor patienten/

Afspraak annuleren

Indien u uw afspraak wilt annuleren verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. Afzeggingen tot twee werkdagen (48 uur) van te voren worden niet in rekening gebracht. Van afzeggingen vanaf 48 uur van te voren tot de afspraak zelf wordt de helft van het tarief in rekening gebracht (€51,-). De kosten van helemaal niet afzeggen (€102,-) kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In verband met de Corona-maatregelen is het altijd mogelijk om van uw afspraak een (beeld)bel-afspraak te maken.

Wij zijn lid van diverse beroepsverenigingen waaronder:

 • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),
 • LVVP (Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten)\
 • UPC (Utrechtse Psychologen Coöperatie)
 • ACBS (Association for Contextual Behavioral Science)
 • ACBS BeNe (Vereniging voor Acceptance en Commitment Therapy in België en Nederland)
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland)
 • VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP.

Wij hechten belang aan uw privacy. U kunt HIER klikken voor ons Privacystatement.

Op aanvraag is van ons allen een door GGZ Kwaliteitsstatuut goedgekeurd Kwaliteitsstatuut verkrijgbaar.

Voor meer informatie:

Oud-cliënten van Pia van Heel kunnen voor dossier-vragen terecht bij Hélène de Swart.

Oud-cliënten van Maria Janssen kunnen voor dossiervragen contact met haar opnemen op 0640825452

 • Klik hier voor informatie over psychologen in Utrecht.
 • Klik hier voor meer informatie over het Nederlands Instituut voor Psychologen
 • Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten.