Psychosociale zorg in Lombok

Het psychosociale team van het gezondheidscentrum Lombok bestaat uit:

De zorg is er op gericht dat u psychisch en maatschappelijk zelfstandig kan blijven functioneren. De zorgverleners vullen elkaar aan. Zo is het denkbaar dat u voor de begeleiding van uw psychosociale problemen zowel bij praktijkondersteuner GGZ komt als bij de haptotherapeut of dat u naast de fysiotherapeut ook met het buurtteam afspraken heeft.

Verwijzing

De huisarts kan vaak goed inschatten welke zorg iemand nodig heeft en zal naar de juiste hulpverlener verwijzen. Buurtteam, fysiotherapie en haptotherapie zijn ook zonder verwijzing toegankelijk.

Kosten

Gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ worden vergoed door de zorgverzekeraar. Hierbij geldt geen eigen risico. De psycholoog wordt vergoed wanneer er sprake is van een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Hierbij geldt wel het wettelijk verplicht eigen risico. De kosten van fysiotherapeuten en haptotherapeuten worden meestal vergoed vanuit en aanvullende verzekering.