Psychosociale zorg in Lombok

Het psychosociale team van het gezondheidscentrum Lombok bestaat uit:

Zij zijn allen werkzaam in het gezondheidscentrum Lombok en begeleiden mensen die in hun geestelijk, maatschappelijk en lichamelijk functioneren problemen ondervinden. Zo nodig bezoeken zij u thuis, b.v. indien u angstig bent of slecht ter been.

De zorg is er op gericht dat u psychisch en maatschappelijk zelfstandig kan blijven functioneren. De zorgverleners vullen elkaar aan. Zo is het denkbaar dat u voor de begeleiding van uw psychosociale problemen zowel bij praktijkondersteuner GGZ komt als bij de haptotherapeut of dat u naast de fysiotherapeut ook met de maatschappelijk werker afspraken heeft.

Verwijzing

De huisarts kan vaak goed inschatten welke zorg iemand nodig heeft en zal naar de juiste hulpverlener verwijzen. Maatschappelijk werk, fysiotherapie en haptotherapie zijn ook zonder verwijzing toegankelijk. Indien de zorg niet binnen het gezondheidscentrum geleverd kan worden, vindt er een snelle en effectieve verwijzing plaats naar de specialistische GGZ.

Kosten

Gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ worden vergoed door de zorgverzekeraar. Hierbij geldt geen eigen risico. De psycholoog wordt vergoed afhankelijk van de ernst van de klachten. Hierbij geldt wel het wettelijk verplicht eigen riscio. Ook is er een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De kosten van fysiotherapeuten en haptotherapeuten worden meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Hiervoor kunt u het beste vooraf contact opnemen met uw verzekering.