Algemene informatie over Gezondheidscentrum Lombok

Stichting Gezondheidscentrum Lombok

Een deel van de hulpverleners in het gezondheidscentrum is in dienst van de stichting, een ander deel is zelfstandig professional. Samen onderschrijven alle hulpverleners de zorgvisie, waarin de doelstellingen geformuleerd zijn.

Het gezondheidscentrum Lombok heeft een directeur organisatie/bestuurder, mevrouw M. Lambregts en een medisch directeur, mevrouw A. Decanniere. Zij worden ondersteund door mevrouw L.Pietersen, praktijkmanager.

mevr. M. Lambregts

mevr. M. Lambregts

directeur organisatie/bestuurder
mw. A. Decanniere

mw. A. Decanniere

medisch directeur
mevr. L. Pietersen

mevr. L. Pietersen

praktijkmanager

Administratie (voor vragen over uw factuur)

Voor vragen over facturen kunt u bellen met Lydia Pietersen: (030) 880 28 38.

Opleiding

Het gezondheidscentrum heeft een samenwerkingsrelatie met de Universiteit Utrecht in het kader van de opleiding tot arts en apotheker. Dit betekent dat er soms artsen en/of apothekers in opleiding werkzaam zullen zijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts/apotheker in de huisartsenpraktijk en/of apotheek. Ook kunnen er soms stagiaires van de opleiding tot doktersassistente of apothekersassistente werkzaam zijn. De fysiotherapeuten  leiden ook studenten op tot fysiotherapeuten.

Gedragsregels

Het gezondheidscentrum wil een plek zijn waar patiënten zich prettig voelen en medewerkers graag willen werken. Daarom vragen wij medewerkers en patiënten respectvol met elkaar om te gaan en hebben wij gedragsregels opgesteld.

Patiëntengegevens

Huisartsen/apothekers, anders dan uw eigen huisarts/apotheker mogen / kunnen alleen uw medisch dossier inzien als u daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u persoonlijk melden aan uw eigen huisarts of zijn/haar doktersassistentes of via de site door www.volgjezorg.nl  .

kunt ook via de site www.volgjezorg.nl na inloggen met uw DidiD, zien welke zorgverleners hun gegevens beschikbaar stellen in het belang van uw behandeling en wie deze gegevens heeft opgevraagd.

De medische en persoonsgegevens van de patiënten van het gezondheidscentrum worden op een goed beveiligd punt opgeborgen. De patiëntengegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. U heeft recht op inzage in uw eigen medische gegevens. Indien u uw eigen gegevens wilt inzien, wilt u dit dan bespreken met uw huisarts. Het gezondheidscentrum heeft een privacyreglement.

Elektronisch patiënten dossier

Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

De noodzaak om een huisarts te contacten komt vaak onverwacht. U komt buiten de gewone werkdagen dan terecht bij een huisartsenpost, waar vaak een andere huisarts/apotheek aanwezig is. Het is dan belangrijk dat die zorgverlener inzage heeft in uw actuele medische situatie om zo de goede zorg te kunnen leveren. Daarom is het LSP in het leven geroepen. Dit is een landelijk schakelpunt, een landelijk netwerk waar huisartsen en apothekers medische dossiers kunnen inzien van patiënten, dus ook huisartsen die niet uw eigen huisarts is.  Zie hiervoor het filmpje hiernaast >>

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle disciplines zijn hard bezig aan de nieuwe wetgeving te gaan voldoen. Bij de desbetreffende hulpverleners staat hoe zij met uw gegevens omgaan.

De Functionaris Gegevensbescherming bij de Stichting Gezondheidscentrum Lombok is bereikbaar via fg@huisartsenutrechtstad.nl .

Het privacybeleid van de Stichting Gezondheidscentrum Lombok kunt hier inzien.

Tarieven ziekenhuisbehandeling

De afgelopen tijd is er in de media veel te doen geweest rondom de (hoogte van de) zorgkosten, m.n. de declaraties en de inzage van deze declaraties bij de zorgverzekeraars. Mede dankzij de inzet van de Consumentenbond is het nu mogelijk om deze kosten beter te kunnen inzien. Via de website www.consumentenbond.nl kan men meer inzage krijgen in deze kosten.

Suggesties

Indien u een idee of suggestie wilt aandragen, horen wij dat graag. U kunt dit mailen naar lpietersen@gclombok of uw idee kenbaar maken aan de balie van de huisartsenpraktijk.

Disclaimer

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.