Heeft u een klacht ?

 Bespreek uw onvrede met uw zorgverlener

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Mocht u het lastig vinden dit bespreekbaar te maken of er toch niet goed uit komen met uw zorgverlener, dan kunt u een officiële klacht indienen via de directie van het gezondheidscentrum. U kunt uw klacht mailen naar info@gclombok.nl of het klachtenformulier hier downloaden. Dit kunt u sturen aan: Stg. GCLombok, t.a.v. Lydia Pietersen, JPCoenhof 200, 3531 HX Utrecht of afgeven aan de balie.

Daarnaast is de stichting aangesloten bij een externe klachten- en geschillencommissie: de SKGE, de Stichting klachten en geschillen 1elijns zorg, Postbus 8018, 5601 KA  Eindhoven, tel.: 088-0229105, www.skge.nl