Zorgprojecten in de buurt

Samen met verschillende partners in de buurt organiseren wij verschillende activiteiten en projecten op het gebied van zorg en gezondheid. Wilt u er meer van weten? Neem dan contact op.

Stress? Ontspannen kun je leren

Stress is een belangrijke oorzaak van psychische en lichamelijke klachten. Dit groepsaanbod leert vrouwen van niet westerse afkomst met een lage SES stress te verminderen.

Samenwerking ouderenzorg

Bij de zorg rondom hulpbehoevende ouderen zijn er veel partijen betrokken. Wij willen gaan bekijken of we onder de veranderde omstandigheden een impuls kunnen geven aan communicatie, signalering en domeinbepaling. We overwegen deelname aan de projecten PATZ (samenwerking in palliatieve thuiszorg)  en ELV (eerstelijnsverblijf), die beide leiden tot concrete verbeteringen in zorg en een versterkte samenwerking met de Ouderengeneeskunde en de wijkverpleging.

Samenwerking zorg en welzijn

De samenwerking met de buurtteams jeugd en sociaal krijgt steeds beter vorm. In november 2016 heeft GCL een werkconferentie georganiseerd voor zorgverleners en welzijnsorganisaties in Lombok onder de titel “Samen maken we Lombok”. Deze goed bezochte avond zal een vervolg krijgen in 2017 en past in de gedachte van “Gezonde wijk, gezonde burger”, een gedachte die in Utrecht vanuit de GEZzen en de Huisartsen Coöperatie Utrecht met de Gemeente Utrecht en Zilveren Kruis wordt uitgewerkt.

Valanalyse

Dit project is een vervolg op het project ‘op de been’. Doelen zijn 1. alle relevante professionals te instrueren drie vragen over vallen te stellen en 2. hen te instrueren door te verwijzen voor een valanalyse door een ter zake kundige professional .

Individueel zorgplan

Chronische zorg vraagt naast zorgstandaarden ook maatwerk. Samen met Raedelijn onderzoeken we hoe we patiënten kunnen gaan ondersteunen met een individueel zorgplan .

Samen Lopen

Elke dinsdagmiddag lopen een fysiotherapeut en een huisarts met een groep patiënten een rondje in de wijk. Zowel het beweeg- als het sociale aspect zijn belangrijk .

SOLK bij allochtonen

Projectleider: Anne Decanniere, huisarts en Gerdien Tempelman, POH GGZ Dit project is afgesloten. Het project was een vervolg op het project SOLK en heeft duidelijk gemaakt welke andere aanpak mogelijk is bij allochtone patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.