Zorgprojecten

Samen met verschillende partners in de buurt organiseren wij verschillende activiteiten en projecten op het gebied van zorg en gezondheid.  Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze zgn.zorgprojecten. Wilt u er meer van weten? Neem dan contact op.

Kansrijke start

Binnen onze wijk werken wij intensief samen om de geboortezorg voor ouders in kwetsbare situaties te verbeteren. De verloskundigen, het buurtteam, het team van de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) en de huisartsen informeren elkaar snel indien er kwetsbare situatiees dreien en helepn elkaar om de zorg voor deze bewoners te verbeteren. Er is regelmatig overleg binnen ons team van ‘Kansrijk Lombok’ en met de gemrente en ziekenhuizen in de buurt. We zorgen er samen voor dat het aantal acute crisis situaties vermindert en dat nog meer kinderen in Lombok een kansrijke start krijgen.

Chronische pijn

Iedereen heeft wel eens pijn. Maar als de pijn langdurig is, heeft dat veel invloed op je leven. Je kunt misschien niet meer alles doen, je wordt er somber van of het lukt niet goed om te ontspannen.

Door als zorgprofessionals meer met elkaar samen te werken, proberen we al in een vroege fase voldoende hulp te bieden. We bekijken welke factoren het herstel mogelijk belemmeren en schakelen hier hulp voor in.

Voor elke patiënt kan dit traject anders zijn. Meestal start de behandeling met een oefenprogramma via de fysiotherapeut. Soms adviseren we daarnaast behandeling bij een ergotherapeut, een POH-GGZ, een psycholoog of een haptotherapeut. Zij kunnen o.a. helpen om met klachten om te leren te gaan, de energie op de dag goed te verdelen, piekergedachtes tegen te gaan en te ontspannen. Zo kan de pijn minder worden of krijgt de pijn een minder grote invloed op je leven.

Bekijk ook onderstaand filmpje waarin uitleg gegeven wordt over chronische pijn:

https://www.youtube.com/watch?v=iN9eAnpVJks

Samenwerking zorg en welzijn

De samenwerking met de buurtteams jeugd en sociaal krijgt steeds beter vorm. In november 2016 heeft GCL een werkconferentie georganiseerd voor zorgverleners en welzijnsorganisaties in Lombok onder de titel “Samen maken we Lombok”. Deze goed bezochte avond zal een vervolg krijgen in 2017 en past in de gedachte van “Gezonde wijk, gezonde burger”, een gedachte die in Utrecht vanuit de GEZzen en de Huisartsen Coöperatie Utrecht met de Gemeente Utrecht en Zilveren Kruis wordt uitgewerkt.

Individueel zorgplan

Chronische zorg vraagt naast zorgstandaarden ook maatwerk. Samen met Raedelijn onderzoeken we hoe we patiënten kunnen gaan ondersteunen met een individueel zorgplan .

Samen Lopen

Elke dinsdagmiddag loopt een groep patiënten een rondje in de wijk. Zowel het beweeg- als het sociale aspect zijn belangrijk .